MENÜ

ÁSZF & Adatkezelés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Fodor Gábor e.v. elektronikus termékértékesítésének és szolgáltatásának igénybevételére.

Fodor Gábor e. v. elektronikus termékértékesítésének és szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó feltételeket jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák.

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései kapcsán vagy a kiválasztott termékkel, vagy a honlap használatával kapcsolatban kérdése merült fel kérem, vegye fel a megadott elérhetőségek valamelyikén a kapcsolatot.

Értelmező rendelkezések

Fogyasztó: önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Felek: Fogyasztó/Vevő és Eladó/Szolgáltató

Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése.

Kézi készítésű egyedi termék: Kézi munkával, nem sorozatban gyártott egyedi sajátosságokkal bíró termék.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

1. A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás)

Név: Fodor Gábor egyéni vállalkozó (K&G design)

Székhely: 2370 Dabas, Erkel Ferenc u.25.

Adószám:72880537-1-33

Nyilvántartási szám: 42169286

Levelezési cím: 2370 Dabas, Erkel Ferenc u.25.

Telefonszám: +36306587813

Email cím: info@kgdesign.hu

Bankszámlaszám: 10402128-84514954 55561006

Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt.

Weblap: www.kgdesign.hu

2. Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK elfogadása

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Szolgáltató, mint kézzel készített dekorációs termék készítő tulajdonát képező és üzemeltetésében lévő Weboldalon keresztül elérhető termékértékesítés és szolgáltatás igénybevételének feltételeit.

A Megrendelés és az Ajánlatkérés megküldésénél az „ÁSZF -et elolvastam és elfogadom” szöveg melletti négyzet kipipálásával a Fogyasztó/ Vevő az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

A Szolgáltató jogosult a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések keretei között jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a weboldal látogatóinak előzetes tájékoztatása mellett. A módosított rendelkezések a módosítás hatályba lépését követően a Weboldalon történő első vásárlás alkalmával válnak hatályossá.

A Felek között hatályossá vált ÁSZF rendelkezései mellett, kötelező érvénnyel bírnak és a szerződéses kapcsolat elválaszthatatlan részét képezik a termékmegrendelés során a Felek között váltott, és visszaigazolt elektronikus levelek.

A telefonbeszélgetések csak abban az esetben, ha azok tartalmát elektronikus levélben megerősítették a Felek.

3. A szerződés nyelve, formája

A szerződés nyelve a magyar. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Fogyasztó/Vevő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, melyet Szolgáltató/Eladó a weblapján tesz közzé.

4. Árak

A honlapon feltüntetett árak forintban értendők és áfát nem tartalmaznak.

A Weblapon szereplő termékek egyedi mintadarabok, melyek ára módosulhat, amennyiben a Vevő/ Fogyasztó utasításai alapján a képen látható mintadarabot alapul véve a Szolgáltató/Eladó a terméket átalakítja, más anyagból készíti stb. Egyedi Ajánlat esetén a termék árát az Eladó /Szolgáltató elektronikus levélben adja meg. A termék ára mellett szolgáltató/Eladó elektronikus levélben tájékoztatja a Fogyasztót/ Vevőt a termékértékesítés kapcsán felmerülő egyéb költségekről pl. szállítási költség.

A Szolgáltató/Eladó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 188. §-ának (1)-(2) bekezdései szerint alanyi adómentes, így az árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

5.Felirat, Logo, Márkajelzés

A Vállalkozó jogosult a megrendelt termékre a Megrendelő külön engedélye nélkül, a logo-ját, feliratát rágravírozni.

6. Fizetés módja

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a következő bankszámlára: 10402128-84514954 55561006, a Felek között rögzített határidőre köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató/ Eladó bankszámláján történő jóváírását követően a Fogyasztó/ Vevő jogosult a termék általa meghatározott módon történő átvételére.

Utánvétel: Készpénzben a Szolgáltató/Eladó és Fogyasztó/Vevő által közös megegyezéssel megjelölt helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Fogyasztó/Vevő a Szolgáltató/Eladó által megjelölt helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

7. Szállítási, átvételi módok, szállítási díjszabás

GLS utánvéttel: A GLS futárszolgálat az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket, ahol azt helyben, személyesen veheti át a teljes díjfizetés ellenében.

Az aktuális díjak: https://gls-group.eu/HU/hu/gls-csomagpont/gls-csomagpont-arlista

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató/Eladó és Fogyasztó/Vevő által közös megegyezéssel megjelölt helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Vevő/Fogyasztó és a Szolgáltató/Eladó által közös megegyezéssel megjelölt helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

8. A Vásárlás folyamata

Megrendelés esetén a Fogyasztó/Vevő rákattint a kiválasztott termékre, melynek eredményeképpen megjelenik a Megrendelés ablak, a Fogyasztó / Vevő megadja: a nevét, az email címét, a telefonszámát, a szállítási címet, a szöveges részben megadja a termék átvételének időpontját, továbbá nyilatkozik a szállítás és a fizetés módjáról.

Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Fogyasztó/Vevő minősül ajánlattevőnek.

 A Felek közötti szerződés az Eladó /Szolgáltató részéről történő megrendelés visszaigazolásával jön létre és a megrendelés kiszállításával, valamint a megrendelés értékének megfizetésével minősül teljesítettnek.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó értékesítések esetén a Fogyasztó/ Vevő minősül ajánlattevőnek és a szerződés a weblapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató/Eladó által történő elfogadásával jön létre jelen ÁSZF rendelkezései szerint. Fogyasztó/Vevő megrendelése elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, Szolgáltató/Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén fizetési kötelezettséget von maga után.

9. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan a teljesítési határidő a Felek egyedileg megtárgyalt, és közösen elfogadott és írásban rögzített megállapodásának függvénye.

Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató termék tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles.

Az eladó vállalja a termék vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a tereméket.

10. Az adatbeviteli hibák javítása

Amennyiben hibás adat kerül feltüntetésre a megrendelés során a Fogyasztó/ Vevő részéről, úgy azt a megadott email címen kell írásban jeleznie az Eladó/Szolgáltató részére.

11. Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató/Eladó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató által megadott címen leadni.

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszakon belül visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

12. Elállási jog gyakorlásának a menete

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató jelen ászf-ben megadott elérhetőségein jelezni.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email-en keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

13. Termék lényeges tulajdonságai, kezelési útmutató

A termék lényeges tulajdonságairól (anyaga, méretei stb) a honlapon a termékre kattintva kap részletes tájékoztatást a Vevő/Fogyasztó.

Felületkezelések:

– Kemény parketta olaj: beltéri igénybevételre használatos, nem UV álló, megtartja a fa természetességét, tapinthatóságát, azonban kevésbé impregnál és egy szellőző védő burkot képez. A színtelen olaj a fa természetes színét adja az epoxi gyatát pedig viaszos tartalma okán mattosítja. 

-Epoxi védőréteg: ez a megoldás erősebb védelmet nyújt mint a lakkozás és a fa természetes színét sötétebben jeleníti meg.

– Lakk: Erősebb impregnált tapintható védőréteget képez. Kevésbé marad meg a fa természetessége, ám jobban bírja az igénybevételt. Felületeink lehetnek matt és selyem fényűek. Termékeinket alap vetően kemény olajjal kezeljük, a lakkozást külön kérésre külön helyszínen lakkoztatjuk felárasan!

14. Kezelési útmutató

Az alkotások természetes alapanyagokból készülnek, így például a kezeletlen acél rozsdásodik, és a fa természetes velejárója a kisebb mértékű méretváltozás. Ezekkel az apróságokkal számolni kell.

Amennyiben fokozott mértékű elváltozást észlelünk, úgy a környezeti hatásokat szükséges figyelembe venni, és átgondolni a termék szolgálati helyét (fürdőszoba, kályha és a választott felület kezelés)!

Ilyen környezetei hatások például: hőmérséklet ingadozás és szélsőséges mérések (túlzottan magas, vagy alacsony); magas pára (pl.: fürdőszobában); száraz levegő pl.: kályha / radiátor mellett; egyéb mechanikai hatások.

Az itt felsorolt okok miatt, kérem a következőket ne tegye:

– Drótfa por törlést ne ronggyal végezze (bele akad a rongy széthúzza a szálakat), erős fújással távolítsa el a port a felületekről!

– A fa, epoxi gyanta felületek,  idegen anyaggal (alkohol, sav, lúg) való leöntése elszíneződéssel, anyagkárosodással járhat!

– A fa felületek élő szövetek ezért kész termék esetében is mozognak. Nagy hő hatására (kályha mellett, napsütés közvetlen) szárad, nagy pára (fürdőszoba, nyitott terasz) hatására dagad, ennek okán méretváltozásra, repedésre is lehet számítani. Ezen mozgásokból adódó változásokért nem vállalunk felelőséget.

– A napsütés nem közvetlenül éri termékeinket így a felületkezelt termékeinken nem okoz számottevő elváltozást.

Beltéri termékeink esetében az optimális környezet :15-28C között és 40-55% páratartalom között van.

– A táblásított faanyagból készült termékeink nem bírják a vizet

– A fonál képek mechanikai behatásra és nagy hőingadozásra elveszíthetik feszességüket

15. Kellékszavatosság, termékszavatosság jótállás

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

16. Jótállás  

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a Vállalkozás nem köteles jótállásra, de jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint termékeinkre Vállalkozásunk jótállást vállal.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

A jótállás időtartama 1 (egy) év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Jótállás keretében a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozásunk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy– végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozásunk adott okot.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy  a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem érinti a Vevő/Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vevő/Fogyasztó a terméket átveszi.

17. Panaszkezelés

Fogyasztó/ Vevő részéről felmerülő panasz esetén az eljárás:

Fogyasztó/Vevő felmerülő panaszát a Szolgáltató részéről jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségekre küldheti meg írásban, illetve szóban, melynek kivizsgálásáról Szolgáltató/Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a panasz beérkezésétől (30) napon belül, és annak másolatát megküldi Fogyasztónak/Vevőnek.

A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató/Eladó indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.

Fogyasztó/Vevő panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

Panasszal fordulhat az Érdi Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

cím:1141 Budapest, Komócsy u.17-19.

email:fogyved@pest.gov.hu

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

18. Online vitarendezési Platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha a Vevő/Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon a Fogyasztó/Vevő és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

19. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Fodor Gábor e.v..

20. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Használata nem kötelező)

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:21

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:22

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

• 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

• 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja: 2019. november 1.

 
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Fodor Gábor e.v.
 
Vállalkozásunk a személyes adatok kezelése tekintetében adatkezelőnek minősül.
Értelmező rendelkezések:
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
1. Vállalkozásunk  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)  továbbiakban (GDPR)  13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:
 
Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Fodor Gábor e.v. (K&G design)
Székhely: 2370 Dabas, Erkel Ferenc utca 25.
Weblap: www.kgdesign.hu
Kapcsolattartó: Fodor Gábor
Telefon: +36306587813
E-mail: info@kgdesign.hu
 
Adatfeldolgozó: 
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
 
Adatvédelmi tisztviselő:
– Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
 
Vállalkozásunk adatkezelésével kapcsolatos kérelmek: 
amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 2370 Dabas, Erkel Ferenc u. 25. címre vagy elektronikusan az info@kgdesign.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük a kérelmező által megadott címre.
 
Külföldi adattovábbítás: 
Nem történik külföldre adattovábbítás.
 
COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 
Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése.
 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa: Munkamenet sütik (session)
 
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Kezelt adatkör: connect.sid
 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban…
 
A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
 
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
 
Google AdWords Konverziókövetés használata
 
A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/
 
Capturly 
„A weboldal felhasználói feltételeinek elfogadását követően a weboldal használhat olyan eszközöket (pl. Capturly), amelyek célja a weboldal használatával kapcsolatos anonim információk (pl. kattintások helye, görgetés, megtekintett oldalak webcíme, geográfiai adatok (ország), oldalakon eltöltött idő, böngésző típusa) gyűjtése, amelyekből kimutatásokat, elemzéseket készít. Minden ilyen gyűjtött adat anonim, az elemzések és kimutatások célja egyedül a felhasználói élmény javítása a weboldalon.”
 
2. Vállalkozásunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama
 
Adatkezelési célok 
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) elektronikus/online termékértékesítés tevékenységhez kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait: név, emailcím, telefonszám, lakóhely, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 – A fenti tevékenységhez kapcsolódó jogalap: a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 
b) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
  – szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 
c)   ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 – on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 
d) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése
 . az adatkezelési tevékenység jogalapja: munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok
 
Az érintettek jogai
Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést jogszabályi előírás indokolja
 
Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
 
3. Az adatkezeléssel érintettek jogai
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
 
4. Adatvédelmi incidens
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Vállalkozásunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Vállalkozásunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens okának megszüntetése, a helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
 
5. Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
 
6. Adatkezelési Nyilvántartások
1. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
tartalma: sorszám, kérelem időpontja, érintett neve, azonosító adata, kérelem tartalma, intézkedés megnevezése, intézkedés dátuma, adatkezelő neve és elérhetősége, adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
 
2. adatvédelmi incidensek nyilvántartása
tartalma: sorszám, incidens ideje, incidens megnevezése, érintettek köre, érintett személyes adatok, incidens hatása, intézkedések, adatkezelő neve és elérhetősége
 
3. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
tartalma: sorszám, megkeresés tárgya és ideje, érintettek köre, érintett személyes adatok, intézkedések, adatkezelő neve és elérhetősége
 
4. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása
tartalma: sorszám, beérkezés ideje, kérelem tárgya, intézkedés, adatkezelő neve és elérhetősége
 
Kelt: Dabas, 2019. november 1.
 ee